אתר עמותת ילדות אבודה מהווה בסיס לקשר מתמשך עם ציבור "ילדי השואה", לשם דווח שוטף על ההתקדמות, בכדי לאפשר דיאלוג עם החברים ולשם העשרת החברים במידע אמין הנוגע לציבור מיוחד זה.
עמותת ילדות אבודה הוקמה במטרה אחת בלבד, בכדי להשיג מממשלת גרמניה פיצוי הולם עבור ילדי השואה בגין עושק ילדותם.
לשם כך ולאור המטרה הברורה, גיבשה העמותה תוכנית פעולה מוסכמת ופועלת במרץ להגשמתה.
לאור ניסיוננו שהצטבר במגעים עם מקבלי ההחלטות הגרמניים ועם גופי המו"מ השונים, הסקנו שרק ארגון ממוקד בנושא הפיצוי של ילדי השואה, הפועל מכוח הייצוג והגיבוי המרבי שניתן לו ע"י "הילדים" יכול להשיג את אשר לא הושג עבורנו מעולם.
כיוון שעוצמתנו תלויה בגיבוי שינתן על ידי "ילדי השואה" אנו קוראים לך להצטרף לעמותת   ילדות אבודה – ילדים שורדי שואה.

וידאו

אנו נוטלים את המושכות לידנו ונפעל, שלא באמצעות "מתווכים", הודות להצטרפותכם והכוח שתיתנו בידנו להשגת הפיצוי. (חבר מביא חבר)  
אם לא נדאג לעצמנו , איש לא יעשה זאת במקומנו או בעבורנו! 

חדשות ועדכונים

קישורים וארכיון