מיזמי זיכרון

1943 השנה האבודה
'יד לילד' מיזם השטיחים של יצחק וינברג   
אלבום אושוויץ - יד ושם
מיזם התעוד של אירית ר. קופר
מפגש ילדי הבית במארקין 1947-1948
נקמת לרנר
ארכיטקטורה של רצח
הניה אדמון - שיר ומכחול
הכנרי המת
הזהות האבודה של חניתה
מאושוויץ לירושלים
רכבת הילדים (קינדער טרנספורט)
ילדי היטלר
צחוק הגורל
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print