ועד העמותה

חברי וועד העמותה כוללים:

          יוחנן רון – יו"ר העמותה

 • אשר בלומברגר – מנכ"ל העמותה

 • מאיר ברנד

 • עו"ד אלישבע גלילי

 • בני דאובר

 • דוד הלר

 • ארנון זוסמן

 • ראובן מוזר

 • יחיאל פרנקל

 • רפאל פרנק 

וועדת ביקורת:

 • חיים נגל

 • שמעון דרור

 • אתי פולק – רכזת קשרי חברים ותקשורת

היועץ המשפטי: עו"ד רם אפרתי

רואה החשבון: עג'מי מוטי

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print